Từ khóa tìm kiếm: phụ lão

Vai trò của người cao tuổi trong thời đại mới

[VOV2] - Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi, 82 năm qua, NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng.

[VOV2] - Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi, 82 năm qua, NCT đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng.

Trạng Lường Lương Thế Vinh và vế đối “Đinh tiền túy tửu phụ phù phu”

[VOV2] - Rất thú vị là hai chữ "phụ" được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Việt, thì một chữ được sử dụng để chỉ về người đàn ông, một chữ lại dùng để chỉ về người đàn bà, TS Đỗ Anh Vũ.

[VOV2] - Rất thú vị là hai chữ "phụ" được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Việt, thì một chữ được sử dụng để chỉ về người đàn ông, một chữ lại dùng để chỉ về người đàn bà, TS Đỗ Anh Vũ.