Từ khóa tìm kiếm: tuổi 18

Phát triển đảng viên trẻ, tăng nguồn sinh lực cho Đảng

[VOV2] - “Chính nhờ tập trung công tác phát triển đảng nên tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên thanh niên rất cao, làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng”.

[VOV2] - “Chính nhờ tập trung công tác phát triển đảng nên tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên thanh niên rất cao, làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng”.

Làm mẹ ở tuổi 18

[VOV2] - Mang thai ở tuổi 18 có thể cánh cửa bước vào đời sẽ hẹp bớt, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

[VOV2] - Mang thai ở tuổi 18 có thể cánh cửa bước vào đời sẽ hẹp bớt, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.