Từ khóa tìm kiếm: viện phí

Thấy gì sau hơn 1 năm thực hiện khám chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh?

[VOV2] - Kể từ ngày 01/01/2021, người bệnh điều trị nội trú ở tuyến tỉnh được BHYT chi trả như KCB đúng tuyến.

[VOV2] - Kể từ ngày 01/01/2021, người bệnh điều trị nội trú ở tuyến tỉnh được BHYT chi trả như KCB đúng tuyến.

Tạo "lối mở" cho lao động tự do nghèo tham gia BHYT

[VOV2] - Lao động tự do có thu nhập thấp không dễ bỏ tiền túi để tham gia BHYT, đặc biệt là những gia đình có 2 người tham gia.

[VOV2] - Lao động tự do có thu nhập thấp không dễ bỏ tiền túi để tham gia BHYT, đặc biệt là những gia đình có 2 người tham gia.