Từ khóa tìm kiếm: đề xuất khách quốc tế

Đà Nẵng đề xuất phương án đón khách du lịch trở lại

[VOV2] - Sở Du lịch Đà Nẵng vừa đề xuất UBND thành phố phương án đón khách du lịch nội địa và đề xuất xin chủ trương Chính phủ cho phép Đà Nẵng được thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11.

[VOV2] - Sở Du lịch Đà Nẵng vừa đề xuất UBND thành phố phương án đón khách du lịch nội địa và đề xuất xin chủ trương Chính phủ cho phép Đà Nẵng được thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11.

Đề xuất đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10

[VOV2] - Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 10/2021.

[VOV2] - Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 10/2021.