Từ khóa tìm kiếm: bạo hành gia đình

Bạo lực gia đình: Những “vết đen” trong tâm hồn con trẻ…

[VOV2] - Liệu những người đàn ông thể hiện uy quyền bằng nắm đấm ấy có khi nào nhận thức được rằng, chính người lớn đang làm hoen ố tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ bởi hành vi đầy bạo lực của mình?

[VOV2] - Liệu những người đàn ông thể hiện uy quyền bằng nắm đấm ấy có khi nào nhận thức được rằng, chính người lớn đang làm hoen ố tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ bởi hành vi đầy bạo lực của mình?

Phim Đêm Tối Rực Rỡ: Cảnh báo vấn nạn bạo lực gia đình

[VOV2] - Đêm Tối Rực Rỡ là phim độc lập hiếm hoi tại Việt Nam có thể ra rạp, cánh bảo vấn nạn bạo hành gia đình diễn ra.

[VOV2] - Đêm Tối Rực Rỡ là phim độc lập hiếm hoi tại Việt Nam có thể ra rạp, cánh bảo vấn nạn bạo hành gia đình diễn ra.