Từ khóa tìm kiếm: báo phụ nữ thủ đô

"Xây chắc nếp nhà" truyền tải những thông điệp tốt đẹp

[VOV2] - 13 năm tổ chức, mỗi năm một chủ đề, cuộc thi “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô đã góp phần quan trọng để tuyên truyền, tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình.

[VOV2] - 13 năm tổ chức, mỗi năm một chủ đề, cuộc thi “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô đã góp phần quan trọng để tuyên truyền, tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình.

“Xây chắc nếp nhà": Lan tỏa các giá trị truyền thống của gia đình Việt

[VOV2] - Năm nay, cuộc thi viết "Các vấn đề thời nay" có chủ đề " Xây chắc nếp nhà”" với mong muốn trong tâm khảm của mỗi người Việt, nếp nhà cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn là nền móng để gia đình phát triển, tiến bộ, hạnh phúc.

[VOV2] - Năm nay, cuộc thi viết "Các vấn đề thời nay" có chủ đề " Xây chắc nếp nhà”" với mong muốn trong tâm khảm của mỗi người Việt, nếp nhà cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn là nền móng để gia đình phát triển, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn”

[VOV2] - “Bình yên và mơ ước” là chủ đề cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn” lần thứ nhất năm 2022 trên báo Phụ nữ Thủ đô do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam phát động ngày 21/6/2022.

[VOV2] - “Bình yên và mơ ước” là chủ đề cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn” lần thứ nhất năm 2022 trên báo Phụ nữ Thủ đô do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam phát động ngày 21/6/2022.

Phát động cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay"

[VOV2] - Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô là cuộc thi thường niên hàng năm được hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức. Năm nay, cuộc thi có chủ đề "Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái".

[VOV2] - Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô là cuộc thi thường niên hàng năm được hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức. Năm nay, cuộc thi có chủ đề "Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái".