Từ khóa tìm kiếm: bất hiếu

Hình phạt cho kẻ bất hiếu

[VOV2] - Đạo hiếu là một nét văn hóa của người Việt, nhưng trên thực tế, vẫn có câu chuyện đáng buồn vì con cái trong nhà chửi mắng, thậm chí đánh đập cha mẹ.

[VOV2] - Đạo hiếu là một nét văn hóa của người Việt, nhưng trên thực tế, vẫn có câu chuyện đáng buồn vì con cái trong nhà chửi mắng, thậm chí đánh đập cha mẹ.

Có phải con hư tại mẹ?

[VOV2] - Được sống an nhàn khi về già là điều ai cũng mong muốn. Thế nhưng con cái hư hỏng, đổ đốn thì phải sống sao đây? Có nên giải thoát khỏi cuộc sống bức bí này?

[VOV2] - Được sống an nhàn khi về già là điều ai cũng mong muốn. Thế nhưng con cái hư hỏng, đổ đốn thì phải sống sao đây? Có nên giải thoát khỏi cuộc sống bức bí này?