Từ khóa tìm kiếm: bế mạc kỳ họp thứ 3

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

[VOV2] - Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay (29/11), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

[VOV2] - Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay (29/11), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

[VOV2] - Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay (24/6), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

[VOV2] - Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay (24/6), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp của "trách nhiệm"

[VOV2] - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã cho thấy nghị trường không chỉ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.

[VOV2] - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã cho thấy nghị trường không chỉ là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.