Từ khóa tìm kiếm: bệnh sợ trách nhiệm

Dám đổi mới, dám chấp nhận thất bại là một phần của nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước” ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm từ các học giả, nhà khoa học, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội... về "căn bệnh" sợ trách nhiệm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

[VOV2] - Diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước” ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm từ các học giả, nhà khoa học, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội... về "căn bệnh" sợ trách nhiệm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Đại biểu Quốc hội nói thẳng về “bệnh” sợ trách nhiệm

[VOV2] - Đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) thẳng thắn cho rằng, "căn bệnh" sợ trách nhiệm đang âm thầm lây lan trong một bộ phận cán bộ, thậm chí, có xu hướng trở thành phổ biến.

[VOV2] - Đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) thẳng thắn cho rằng, "căn bệnh" sợ trách nhiệm đang âm thầm lây lan trong một bộ phận cán bộ, thậm chí, có xu hướng trở thành phổ biến.