Từ khóa tìm kiếm: bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký ban hành Quyết định 3186/QĐ-BYT về thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022, áp dụng chung cho bệnh viện nhà nước và tư nhân.

Các bệnh viện tư nhân cần củng cố công tác phòng chống dịch COVID-19

[VOV2] - Hôm nay gần 100 bệnh viện tư nhân khu vực phía Bắc đã được tập huấn chuyên sâu về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.