Từ khóa tìm kiếm: bỏ lỡ

Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu chính là bỏ lỡ nhau

[VOV2] - Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta.

Quyền sở hữu trí tuệ, đừng "mất bò mới lo làm chuồng"

[VOV2] - Sở hữu trí tuệ có vai trò then chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhất là bảo hộ độc quyền sáng chế chính là cơ chế hợp pháp để tạo ra độc quyền, thông qua đó giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh.