Từ khóa tìm kiếm: ca trù

"Ả Đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật" - góp phần tường minh một di sản

[VOV2] - Ngày 1/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật Ca trù của Việt Nam vào “Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”. Và phía sau di sản này, ít ai ngờ lại là khoảng trống không dễ lấp đầy.

[VOV2] - Ngày 1/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật Ca trù của Việt Nam vào “Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”. Và phía sau di sản này, ít ai ngờ lại là khoảng trống không dễ lấp đầy.

Đặc sắc điệu hò sông Mã

[VOV2] - Kho tàng hò sông Mã vô cùng phong phú, dù không có nhạc cụ nhưng những ca từ lúc thì đầy khí thế, lúc lại sâu lắng mang đậm vẻ mộc mạc, chân chất của những người dân sống ven sông Mã, tạo nên một thứ "tài sản" vô giá của vùng đất xứ Thanh.

[VOV2] - Kho tàng hò sông Mã vô cùng phong phú, dù không có nhạc cụ nhưng những ca từ lúc thì đầy khí thế, lúc lại sâu lắng mang đậm vẻ mộc mạc, chân chất của những người dân sống ven sông Mã, tạo nên một thứ "tài sản" vô giá của vùng đất xứ Thanh.

Tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến loại hình nghệ thuật

[VOV2] - Khái niệm “ca trù” và “cô đầu” có nguồn gốc thể nào? Vì sao “ca trù” lại được gọi là hát “nhà trò”? Từ “đào”, “kép” và “quan văn” dùng để chỉ những người nào? Chữ "vải" trong "ông bà, ông vải" có ý nghĩa ra sao? TS Đỗ Anh Vũ giải thích.

[VOV2] - Khái niệm “ca trù” và “cô đầu” có nguồn gốc thể nào? Vì sao “ca trù” lại được gọi là hát “nhà trò”? Từ “đào”, “kép” và “quan văn” dùng để chỉ những người nào? Chữ "vải" trong "ông bà, ông vải" có ý nghĩa ra sao? TS Đỗ Anh Vũ giải thích.