Từ khóa tìm kiếm: chăm sóc cha mẹ già

4 điều cần lưu ý khi có cha mẹ già

[VOV2] - Chăm sóc cha mẹ già là trách nhiệm không đơn giản. Con cái cần đảm bảo sự an toàn cho cha mẹ mà vẫn khiến cha mẹ thấy luôn được tôn trọng và quan tâm.

[VOV2] - Chăm sóc cha mẹ già là trách nhiệm không đơn giản. Con cái cần đảm bảo sự an toàn cho cha mẹ mà vẫn khiến cha mẹ thấy luôn được tôn trọng và quan tâm.

Đối nhân xử thế

[VOV2] - Mâu thuẫn trong gia đình từ việc chăm sóc khi cha mẹ còn sống đến việc thờ cúng khi cha mẹ khuất núi. Giờ người con trai út không biết phải đối xử thế nào với những người anh chị có phần ích kỷ của mình đây?

[VOV2] - Mâu thuẫn trong gia đình từ việc chăm sóc khi cha mẹ còn sống đến việc thờ cúng khi cha mẹ khuất núi. Giờ người con trai út không biết phải đối xử thế nào với những người anh chị có phần ích kỷ của mình đây?