Từ khóa tìm kiếm: chiến tranh biên giới phía Bắc

Thắm mãi sắc xanh nơi biên giới

[VOV2] - Mỗi lần đến nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang) thăm viếng, ông Thăng đều thắp nén hương cầu nguyện cho đồng đội và tất cả các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và các năm 1984-1989.