Từ khóa tìm kiếm: chủ thẻ

Agribank cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo sử dụng thẻ

[VOV2] - Agribank triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển thẻ tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi mời mở thẻ, nâng hạn mức tín dụng hay rút tiền từ thẻ tín dụng.

[VOV2] - Agribank triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển thẻ tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi mời mở thẻ, nâng hạn mức tín dụng hay rút tiền từ thẻ tín dụng.

Để xây dựng các hệ giá trị văn hóa không chỉ là hô hào

[VOV2] - Để việc xây dựng hệ giá trị văn hóa không chỉ là khẩu hiệu chúng ta phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đến yếu tố xây dựng con người toàn diện.

[VOV2] - Để việc xây dựng hệ giá trị văn hóa không chỉ là khẩu hiệu chúng ta phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đến yếu tố xây dựng con người toàn diện.

Khi người dân là chủ thể "đánh thức" di sản

[VOV2] - Gò Cỏ là một ngôi làng cổ thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nơi đây là không gian sinh sống của người Sa Huỳnh từ 2.000 năm trước, với vẻ đẹp hoang sơ, với những bờ đá, giếng cổ… đang được người dân địa phương giữ gìn nguyên vẹn

[VOV2] - Gò Cỏ là một ngôi làng cổ thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nơi đây là không gian sinh sống của người Sa Huỳnh từ 2.000 năm trước, với vẻ đẹp hoang sơ, với những bờ đá, giếng cổ… đang được người dân địa phương giữ gìn nguyên vẹn

Nông dân Việt Nam khơi dậy khát vọng vươn lên

[VOV2] - Giờ đây, người nông dân không chỉ thay đổi tư duy, nhận thức mới về vị trí, vai trò của mình, mà còn có kiến thức mới, trình độ khoa học công nghệ...góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nền kinh tế thị trường.

[VOV2] - Giờ đây, người nông dân không chỉ thay đổi tư duy, nhận thức mới về vị trí, vai trò của mình, mà còn có kiến thức mới, trình độ khoa học công nghệ...góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nền kinh tế thị trường.

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 46

[VOV2] -Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 46: Chủ thể của hành động

[VOV2] -Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 46: Chủ thể của hành động