Từ khóa tìm kiếm: chủng Anh

"Khoảng trống miễn dịch" sau đại dịch

[VOV2] - Tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Điều này đang tạo ra các khoảng trống miễn dịch ở trẻ em và dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh sau đại dịch.

[VOV2] - Tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Điều này đang tạo ra các khoảng trống miễn dịch ở trẻ em và dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh sau đại dịch.

Bộ Y tế: Vaccine Covid-19 không ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe trẻ em

[VOV2] - Chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào khẳng định vaccine Covid-19 ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người dân, trong đó có trẻ em.

[VOV2] - Chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào khẳng định vaccine Covid-19 ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người dân, trong đó có trẻ em.

Phần lớn bệnh nhân Covid-19 ở nước ta mang biến chủng Ấn Độ

[VOV2] - Kết quả giải trình tự gene của 31 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương và Bệnh viện K thuộc biến chủng của Ấn Độ và Anh.

[VOV2] - Kết quả giải trình tự gene của 31 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương và Bệnh viện K thuộc biến chủng của Ấn Độ và Anh.