Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa công bố kết quả giải trình gene của 31 bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong số này có 29 mẫu gồm: 10 mẫu ở Hà Nội, 5 mẫu ở bệnh viện K, 9 mẫu ở Bắc Giang, 2 mẫu ở Bắc Ninh, 2 mẫu ở Vĩnh Phúc và 1 mẫu ở Hải Phòng mang biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng ở Ấn Độ.

2 mẫu tại Hải Dương mang biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh.

Trước đó, kết quả giải trình tự gene của virus ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội cũng phát hiện biến chủng Ấn Độ và Anh. 2 chủng virus này có đặc biệt là lây lan nhanh. Chỉ từ ngày 27/4 đến nay (sau 24 ngày), nước ta đã có 1.502 ca nhiễm Covid-19.

Việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2 sẽ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.