Từ khóa tìm kiếm: chứng thực

Thế giới đang thiếu vaccine phòng bệnh tả

[VOV2] - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo kho dự trữ vaccine ngăn ngừa bệnh tả trên toàn cầu đang thiếu hụt trong bối cảnh dịch tái bùng phát.

[VOV2] - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo kho dự trữ vaccine ngăn ngừa bệnh tả trên toàn cầu đang thiếu hụt trong bối cảnh dịch tái bùng phát.

Sửa Luật Giao dịch điện tử để khắc phục chồng chéo

[VOV2] - Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính gây cản trở hoạt động này hiện nay.

[VOV2] - Luật Giao dịch điện tử năm 2005 loại trừ không áp dụng giao dịch điện tử đối với một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính gây cản trở hoạt động này hiện nay.

Nhận hộ lương hưu có bắt buộc phải chứng thực chữ ký?

[VOV2] - Công chứng, chứng thực được thực hiện để xác định tính chính xác, hợp pháp của giấy tờ cũng như các tài liệu, hợp đồng giao dịch. Vậy công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu, hợp đồng…thì phải theo những quy định gì?

[VOV2] - Công chứng, chứng thực được thực hiện để xác định tính chính xác, hợp pháp của giấy tờ cũng như các tài liệu, hợp đồng giao dịch. Vậy công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu, hợp đồng…thì phải theo những quy định gì?

Lập di chúc như thế nào cho đúng luật?

[VOV2] - Thực tế, người dân đã có ý thức trong việc lập di chúc để lại tài sản của mình. Song không phải di chúc nào cũng được pháp luật công nhận.

[VOV2] - Thực tế, người dân đã có ý thức trong việc lập di chúc để lại tài sản của mình. Song không phải di chúc nào cũng được pháp luật công nhận.