Từ khóa tìm kiếm: chuyển đổi số Giáo dục

45% cơ sở giáo dục đại học ở giữa giai đoạn thiết kế và triển khai chuyển đổi số

[VOV2] - Hiện chưa có nền tảng quốc gia nào về giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân - Thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia “Vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam” do Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức.

[VOV2] - Hiện chưa có nền tảng quốc gia nào về giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân - Thông tin được đưa ra tại Hội thảo Quốc gia “Vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam” do Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức.

Cần nâng cao năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số Giáo dục

[VOV2] - Đứng trước những thách thức không nhỏ trong bối cảnh chuyển đổi số Giáo dục Đại học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chủ động triển khai rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho sinh viên.

[VOV2] - Đứng trước những thách thức không nhỏ trong bối cảnh chuyển đổi số Giáo dục Đại học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chủ động triển khai rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho sinh viên.

Cần lộ trình chuyển đổi số phù hợp với nền tảng của mỗi đơn vị

[VOV2] - Chuyển đổi số phải được tiến hành đồng bộ, từ hệ thống mạng, thư viện số, tài liệu số... Vì vậy cần thay đổi phù hợp theo từng giai đoạn, từng đối tượng.

[VOV2] - Chuyển đổi số phải được tiến hành đồng bộ, từ hệ thống mạng, thư viện số, tài liệu số... Vì vậy cần thay đổi phù hợp theo từng giai đoạn, từng đối tượng.

Đến năm 2030 các trường nghề chất lượng cao phải là trường học số

[VOV2] - Đến năm 2025 hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số.

[VOV2] - Đến năm 2025 hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số.

Giải pháp căn cơ lâu dài cho chuyển đổi số của đất nước là từ giáo dục

[VOV2] - Năm 2021 là năm ngành giáo dục tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc dạy học trực tuyến đặt ra nhiều thách thức nhưng có thể nhìn ra những cơ hội…

[VOV2] - Năm 2021 là năm ngành giáo dục tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc dạy học trực tuyến đặt ra nhiều thách thức nhưng có thể nhìn ra những cơ hội…

10 năm tới 600 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển đổi số hoàn toàn

[VOV2] - “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải thần tốc nhưng chắc chắn, bền vững” - TS. Phạm Vũ Quốc Bình, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh.

[VOV2] - “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải thần tốc nhưng chắc chắn, bền vững” - TS. Phạm Vũ Quốc Bình, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh.

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo

[VOV2] - Trong thời đại công nghệ 4.0, ngành Giáo dục rất quan tâm tới việc đào tạo các công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để trở thành công dân toàn cầu.

[VOV2] - Trong thời đại công nghệ 4.0, ngành Giáo dục rất quan tâm tới việc đào tạo các công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để trở thành công dân toàn cầu.