Từ khóa tìm kiếm: chuyển nhượng bất động sản

Chống thất thu thuế, Bộ Tài chính "siết" kê khai giá bất động sản

[VOV2] - Kê khai 2 giá trong giao dịch bất động sản để né thuế đã khiến cho ngân sách nhà nước thất thu đồng thời cũng tạo ra sự thiếu công bằng trong các giao dịch mua bán nhà đất

[VOV2] - Kê khai 2 giá trong giao dịch bất động sản để né thuế đã khiến cho ngân sách nhà nước thất thu đồng thời cũng tạo ra sự thiếu công bằng trong các giao dịch mua bán nhà đất

Kê khai đúng giá chuyển nhượng nhà đất để tránh rủi ro pháp lý

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.