Từ khóa tìm kiếm: Cô đỡ thôn bản

Chuyện về cô đỡ thôn bản

[VOV2] - “Tôi đã gặp những phụ nữ mới 41 tuổi nhưng sinh 10 đứa con, tất cả đều sinh tại nhà. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế, không có nhân viên y tế hỗ trợ thì nguy cơ của sự an toàn cho sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là rất lớn".

[VOV2] - “Tôi đã gặp những phụ nữ mới 41 tuổi nhưng sinh 10 đứa con, tất cả đều sinh tại nhà. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế, không có nhân viên y tế hỗ trợ thì nguy cơ của sự an toàn cho sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là rất lớn".

Tìm giải pháp hỗ trợ và duy trì sự phát triển của đội ngũ cô đỡ thôn, bản

[VOV2] - Tính đến 31/01/2023 có 1.528 cô đỡ thôn bản được đào tạo nhưng ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn bản được hưởng phụ cấp giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên YTTB.

[VOV2] - Tính đến 31/01/2023 có 1.528 cô đỡ thôn bản được đào tạo nhưng ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn bản được hưởng phụ cấp giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên YTTB.