Từ khóa tìm kiếm: cơ quan thuế

Các chiêu trò mạo danh cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản

[VOV2] - Một số thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên môi trường mạng được cơ quan thuế nhận diện và phát đi cảnh báo tới người nộp thuế.

[VOV2] - Một số thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên môi trường mạng được cơ quan thuế nhận diện và phát đi cảnh báo tới người nộp thuế.

Phòng chống gian lận hóa đơn bằng trí tuệ nhân tạo

[VOV2] - Ngành thuế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, áp dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận về hóa đơn điện tử.

[VOV2] - Ngành thuế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, áp dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận về hóa đơn điện tử.

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

[VOV2] - Người dân có thể sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền làm căn cứ hợp pháp cho các khoản thanh toán hàng hóa, dịch vụ và tham gia chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

[VOV2] - Người dân có thể sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền làm căn cứ hợp pháp cho các khoản thanh toán hàng hóa, dịch vụ và tham gia chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.