Theo quy định, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do cơ quan thuế triển khai (dự kiến trong tháng 12 tới đây) là hình thức hóa đơn có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền bao gồm doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như ăn uống, nhà hàng, khách sạn; trung tâm thương mại, siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền không phải là quy định bắt buộc mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể lựa chọn hình thức hóa đơn này để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của mình và khách hàng.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền được sử dụng trên phần mềm hóa đơn đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, được đánh giá là mang lại rất nhiều lợi ích như: người kinh doanh tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian để xử lý dữ liệu; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; chủ động trong việc lập hóa đơn, xử lý sai sót ngay đối với từng giao dịch phát sinh trên thiết bị tính tiền của người nộp thuế.

Theo quy định, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế thì phải có trách nhiệm xuất hóa đơn đối với mọi giao dịch hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần giao dịch. Người mua hàng có thể sử dụng hóa đơn này để tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

Mời quý vị nghe toàn bộ nội dung trao đổi của bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại đây:

Theo quy định, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do cơ quan thuế triển khai (dự kiến trong tháng 12 tới đây) là hình thức hóa đơn có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền bao gồm doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như ăn uống, nhà hàng, khách sạn; trung tâm thương mại, siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền không phải là quy định bắt buộc mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể lựa chọn hình thức hóa đơn này để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của mình và khách hàng.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền được sử dụng trên phần mềm hóa đơn đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, được đánh giá là mang lại rất nhiều lợi ích như: người kinh doanh tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian để xử lý dữ liệu; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; chủ động trong việc lập hóa đơn, xử lý sai sót ngay đối với từng giao dịch phát sinh trên thiết bị tính tiền của người nộp thuế.

Theo quy định, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đã đăng ký và được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế thì phải có trách nhiệm xuất hóa đơn đối với mọi giao dịch hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần giao dịch. Người mua hàng có thể sử dụng hóa đơn này để tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế.

Mời quý vị nghe toàn bộ nội dung trao đổi của bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại đây: