Từ khóa tìm kiếm: con gái

Sao mẹ không giống "mẹ nhà người ta"?

[VOV2] - Ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, con gái còn nhận được ở mẹ sự sẻ chia, đồng cảm. Giữa mẹ và con gái có một sợi dây gắn kết vô cùng đặc biệt, bền vững. Thế nhưng đó là ở những gia đình khác.

[VOV2] - Ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, con gái còn nhận được ở mẹ sự sẻ chia, đồng cảm. Giữa mẹ và con gái có một sợi dây gắn kết vô cùng đặc biệt, bền vững. Thế nhưng đó là ở những gia đình khác.

Mẹ và con gái mâu thuẫn có khó giải quyết?

[VOV2] - "Cứ lúc nào tức giận là bà lại lôi tôi ra chửi mắng không thương tiếc khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi". Ở với mẹ đẻ đã vậy, với nhà chồng phải sống sao đây?

[VOV2] - "Cứ lúc nào tức giận là bà lại lôi tôi ra chửi mắng không thương tiếc khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi". Ở với mẹ đẻ đã vậy, với nhà chồng phải sống sao đây?