Từ khóa tìm kiếm: con người

Xin vé quay về quá khứ

[VOV2] - Ở hiện tại, có thể những điều xảy ra rất đỗi bình thường, vậy nhưng khi nó trở thành ký ức, chúng ta lại muốn nó là hiện tại để có thể sửa chữa lỗi lầm.

[VOV2] - Ở hiện tại, có thể những điều xảy ra rất đỗi bình thường, vậy nhưng khi nó trở thành ký ức, chúng ta lại muốn nó là hiện tại để có thể sửa chữa lỗi lầm.

Bạo hành gia đình - coi chừng bị phạt tù

[VOV2] - Gia đình vốn được xem là tổ ấm, nơi mỗi người luôn cảm thấy được an lành khi trở về. Nhưng vẫn còn có những người phải sống trong đau khổ khi ở trong chính gia đình của mình vì lý do bị bạo hành bởi chính người thân yêu.

[VOV2] - Gia đình vốn được xem là tổ ấm, nơi mỗi người luôn cảm thấy được an lành khi trở về. Nhưng vẫn còn có những người phải sống trong đau khổ khi ở trong chính gia đình của mình vì lý do bị bạo hành bởi chính người thân yêu.

Khi dịch bệnh là yếu tố bất khả kháng trong tố tụng hình sự

[VOV2] - Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ 1/12 đã đưa thiên tai, dịch bệnh là yếu tố bất khả kháng trong quá trình tố tụng. Liệu có xảy ra việc lạm dụng yếu tố này để bỏ lọt tội phạm?

[VOV2] - Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ 1/12 đã đưa thiên tai, dịch bệnh là yếu tố bất khả kháng trong quá trình tố tụng. Liệu có xảy ra việc lạm dụng yếu tố này để bỏ lọt tội phạm?