Từ khóa tìm kiếm: danh hiệu anh hùng

Bình xét lao động tiên tiến cuối năm - có khống chế tỷ lệ?

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức phấn đấu trở thành BV Ngoại khoa hàng đầu Châu Á

[VOV2] - Sáng 24/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

[VOV2] - Sáng 24/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.