Từ khóa tìm kiếm: địa chỉ đỏ

Địa chỉ đỏ - Nơi giáo dục truyền thống cách mạng

[VOV2] - Đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ lại đầu tiên trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội từ ngày 23/8-25/8/1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945.

[VOV2] - Đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ lại đầu tiên trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội từ ngày 23/8-25/8/1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945.

Ngã ba Cò Nòi vang mãi khúc tráng ca bất tử

[VOV2] - Ngã ba Cò Nòi là “yết hầu” trên tuyến lửa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống nơi “túi bom” này, góp phần viết lên khúc tráng ca bất tử cho thắng lợi lịch sử lừng lẫy.

[VOV2] - Ngã ba Cò Nòi là “yết hầu” trên tuyến lửa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống nơi “túi bom” này, góp phần viết lên khúc tráng ca bất tử cho thắng lợi lịch sử lừng lẫy.