Từ khóa tìm kiếm: dịch Covid-19 tăng

Các địa phương ứng phó với số ca mắc Covid-19 tăng

[VOV2] - Trong 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận hơn 3000 ca mắc Covid-19 mới và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng. Hiện, nhiều địa phương đã lập kế hoạch và bước đầu thực hiện các giải pháp ứng phó, khống chế dịch Covid-19.

[VOV2] - Trong 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận hơn 3000 ca mắc Covid-19 mới và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng. Hiện, nhiều địa phương đã lập kế hoạch và bước đầu thực hiện các giải pháp ứng phó, khống chế dịch Covid-19.

"Vaccine ý thức" và an toàn lễ Tết mùa dịch

[VOV2] - Đành rằng chúng ta phải thay đổi quan điểm để thích ứng linh hoạt, sống chung với dịch Covid-19, thế nhưng dù có thay đổi như thế nào thì ý thức vẫn là điều quan trọng nhất. Hơn lúc nào hết “vaccine ý thức” cần được tăng liều cao.

[VOV2] - Đành rằng chúng ta phải thay đổi quan điểm để thích ứng linh hoạt, sống chung với dịch Covid-19, thế nhưng dù có thay đổi như thế nào thì ý thức vẫn là điều quan trọng nhất. Hơn lúc nào hết “vaccine ý thức” cần được tăng liều cao.

Tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm tối thiểu

[VOV2] - Sáng 22/7, Chính phủ đã trình bày Báo cáo trước Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.

[VOV2] - Sáng 22/7, Chính phủ đã trình bày Báo cáo trước Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.