Từ khóa tìm kiếm: dịch vụ công quốc gia

Công nhận văn bằng do nước ngoài cấp theo hình thức trực tuyến

[VOV2] - Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[VOV2] - Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cổng dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam đã thân thiện với người dùng?

[VOV2] - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công.

[VOV2] - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công.

7 bước đăng ký đóng, cấp thẻ online đối với người tham gia BHYT

[VOV2] - 7 bước này áp dụng với các trường hợp gồm: Đăng ký tham gia lần đầu; Đóng tiếp BHYT; Thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình...

[VOV2] - 7 bước này áp dụng với các trường hợp gồm: Đăng ký tham gia lần đầu; Đóng tiếp BHYT; Thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình...

Hệ thống hóa đơn điện tử chính thức đi vào hoạt động

[VOV2] - Kể từ 21/04/2022, hệ thống hóa đơn điện tử chính thức được vận hành trên toàn quốc, như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

[VOV2] - Kể từ 21/04/2022, hệ thống hóa đơn điện tử chính thức được vận hành trên toàn quốc, như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT bị mất, hỏng

[VOV2] - Vì nhiều lý do mà không ít người bị mất thẻ bảo hiểm y tế. Vậy, trường hợp này phải làm gì để được cấp lại thẻ?

[VOV2] - Vì nhiều lý do mà không ít người bị mất thẻ bảo hiểm y tế. Vậy, trường hợp này phải làm gì để được cấp lại thẻ?

Đóng BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

[VOV2] - Giúp người dân thụ hưởng chính sách liên tục, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia.

[VOV2] - Giúp người dân thụ hưởng chính sách liên tục, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia.