Từ khóa tìm kiếm: định giá đất

Định giá đất: Cần đảm bảo quyền lợi của các bên

[VOV2] - Nhiều nội dung lớn đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tuy nhiên, vẫn còn nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Một trong số đó là phương pháp định giá đất.

[VOV2] - Nhiều nội dung lớn đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tuy nhiên, vẫn còn nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Một trong số đó là phương pháp định giá đất.

Tháo gỡ nút thắt về định giá đất với Luật Đất đai (sửa đổi)

[VOV2] - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang được cử tri cả nước quan tâm, đặc biệt là vấn đề xác định giá đất.

[VOV2] - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang được cử tri cả nước quan tâm, đặc biệt là vấn đề xác định giá đất.