Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tại Khoản a điểm 1, Điều 158 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất quy định: “Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”. Tuy nhiên, điều luật này vẫn nhận được nhiều ý kiến chưa thống nhất. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng: Việc định giá đất phải rõ ràng, chưa bảo đảm thể chế đầy đủ, toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW về phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đất đai là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Còn theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì bất cập trong giao đất, cho thuê đất là do chính sách không rõ ràng. Theo đó, để việc định giá đất được khách quan, công bằng, thành phần trong Hội đồng định giá đất cần có đủ đại diện các ban ngành, các chuyên gia có chuyên môn sâu về thẩm định giá với vai trò cầm trịch của UBND huyện.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng: Nhằm khắc phục và hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đặt ra giải pháp bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai, đồng thời cũng là một trong những nội dung quan trọng nhất được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, câu chuyện làm sao để xác định giá đất cụ thể, hay giá đất sát với giá thị trường lại đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, UBND cấp tỉnh sẽ định giá đất cụ thể. Cơ quan định giá đất cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh xác định. Quá trình thực hiện, cơ quan này thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất. Căn cứ kết quả này, cơ quan định giá trình hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá. Cơ quan định giá đất cấp tỉnh giúp hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định giá đất; được thuê đơn vị tư vấn thẩm định lại kết quả. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến cho rằng, điều này chưa hợp lý, bởi nếu theo quy định này thì Hội đồng thẩm định giá chưa đảm bảo sự độc lập theo như tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. "Hội đồng thẩm định giá phải độc lập với UBND cấp tỉnh, nếu không cơ chế xác định giá đất không đạt như kỳ vọng"- PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây: