Từ khóa tìm kiếm: đồng bằng sông Hồng

Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng

[VOV2] - Nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển du lịch Đồng bằng sông Hồng, sáng 28/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Ninh Bình với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh, thành phố.

[VOV2] - Nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển du lịch Đồng bằng sông Hồng, sáng 28/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Ninh Bình với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh, thành phố.

Thách thức và thời cơ phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

[VOV2] - Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số - ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

[VOV2] - Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số - ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.