Từ khóa tìm kiếm: dự án điện ảnh

"Hà Nội Mùa Đông 2021" - Cơ hội cho tài năng điện ảnh trẻ

[VOV2] - "Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust" là chương trình lưu trú điện ảnh về vấn đề bình đẳng giới. Ở đó, các nhà làm phim trẻ sẽ có cơ hội phá bỏ định kiến khuôn mẫu giới của điện ảnh Việt, xây dựng hình ảnh mới của người phụ nữ VN hiện đại.

[VOV2] - "Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust" là chương trình lưu trú điện ảnh về vấn đề bình đẳng giới. Ở đó, các nhà làm phim trẻ sẽ có cơ hội phá bỏ định kiến khuôn mẫu giới của điện ảnh Việt, xây dựng hình ảnh mới của người phụ nữ VN hiện đại.

“In her voice” trao quyền cho nhà làm phim nữ

[VOV2] - Nhằm trao quyền cho nhà làm phim nữ mới bước chân vào sự nghiệp điện ảnh, UNESCO, Đại sứ quán Canada và Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “In her voice”, với sự đồng hành của Hanoi Grapevine và Ơ Kìa Hà Nội.

[VOV2] - Nhằm trao quyền cho nhà làm phim nữ mới bước chân vào sự nghiệp điện ảnh, UNESCO, Đại sứ quán Canada và Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “In her voice”, với sự đồng hành của Hanoi Grapevine và Ơ Kìa Hà Nội.