Từ khóa tìm kiếm: Gia đình truyền thống

“Xây chắc nếp nhà": Lan tỏa các giá trị truyền thống của gia đình Việt

[VOV2] - Năm nay, cuộc thi viết "Các vấn đề thời nay" có chủ đề " Xây chắc nếp nhà”" với mong muốn trong tâm khảm của mỗi người Việt, nếp nhà cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn là nền móng để gia đình phát triển, tiến bộ, hạnh phúc.

[VOV2] - Năm nay, cuộc thi viết "Các vấn đề thời nay" có chủ đề " Xây chắc nếp nhà”" với mong muốn trong tâm khảm của mỗi người Việt, nếp nhà cùng những giá trị truyền thống tốt đẹp luôn là nền móng để gia đình phát triển, tiến bộ, hạnh phúc.

Nếp nhà thời hiện đại

[VOV2] - Xã hội phát triển, nhiều giá trị truyền thống của gia đình cũng vì thế mà thay đổi. Thế nhưng, dù có thay đổi ra sao thì những giá trị đó vẫn đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi người.

[VOV2] - Xã hội phát triển, nhiều giá trị truyền thống của gia đình cũng vì thế mà thay đổi. Thế nhưng, dù có thay đổi ra sao thì những giá trị đó vẫn đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi người.