Từ khóa tìm kiếm: gói hố trợ phục hồi kinh tế

Gói hỗ trợ nếu dùng không đúng, không trúng là có lỗi với người dân

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

Đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, khu đô thị Thủ Thiêm mới xây dựng hạ tầng, đất còn hoang vắng mà giá 2,4 tỷ/m2 là không phù hợp, không thực. Xem họ có thực hiện đúng cam kết trúng giá hay lại bỏ cọc?

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, khu đô thị Thủ Thiêm mới xây dựng hạ tầng, đất còn hoang vắng mà giá 2,4 tỷ/m2 là không phù hợp, không thực. Xem họ có thực hiện đúng cam kết trúng giá hay lại bỏ cọc?