Từ khóa tìm kiếm: Hải Sơn

Người Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”, ông Đinh Xuân Uẩn (Hải Phòng) luôn tâm niệm xây dựng Đảng vững mạnh.

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”, ông Đinh Xuân Uẩn (Hải Phòng) luôn tâm niệm xây dựng Đảng vững mạnh.

Giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca mỗi năm - Có khả thi?

[VOV2] - Để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, nước ta cần giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca/năm. Vậy cho tới thời điểm này chúng ta có những thuận lợi, khó khăn gì và cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra?

[VOV2] - Để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, nước ta cần giảm số nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 ca/năm. Vậy cho tới thời điểm này chúng ta có những thuận lợi, khó khăn gì và cần làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra?