Từ khóa tìm kiếm: hành xử

Lỗ hổng văn hóa ứng xử nơi công cộng: Lấp sao cho đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

Giá trị của cuốn hộ chiếu ở đâu?

[VOV2] - Nhiều người vẫn tự ti vì hộ chiếu Việt Nam chưa có được thứ hạng cao so với các quốc gia khác. Bằng cách hành xử văn minh, mỗi người sẽ tạo nên giá trị của chính mình và nâng tầm cho cuốn hộ chiếu mang theo.

[VOV2] - Nhiều người vẫn tự ti vì hộ chiếu Việt Nam chưa có được thứ hạng cao so với các quốc gia khác. Bằng cách hành xử văn minh, mỗi người sẽ tạo nên giá trị của chính mình và nâng tầm cho cuốn hộ chiếu mang theo.