Từ khóa tìm kiếm: “Hát lên Việt Nam-Let's sing Việt Nam”

Chắp cánh cho tình yêu đất nước bay xa

[VOV2] - “Hát lên Việt Nam - Let’s sing Việt Nam” mang thông điệp tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu, những nền tảng đã làm nên nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam: tình đoàn kết, sự sẻ chia, nghĩa đồng bào...

"Hát lên Việt Nam-Let's sing Việt Nam" cuộc vận động sáng tác quy mô lớn của VOV

[VOV2] - Đây là cuộc vận động sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên, không chuyên nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam.