Từ khóa tìm kiếm: hậu quả nghiêm trọng

Quản lý vật nuôi – Quy định đã có vì sao vẫn để gây hậu quả nghiêm trọng?

[VOV2] - Nhiều vụ vật nuôi tấn công người đi đường, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mức xử phạt hiện nay được đánh giá vẫn còn quá nhẹ.

[VOV2] - Nhiều vụ vật nuôi tấn công người đi đường, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mức xử phạt hiện nay được đánh giá vẫn còn quá nhẹ.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

[VOV2] - Đừng để xảy ra vụ việc khi nó quá phức tạp rồi, gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta mới giải quyết, mới can thiệp.

[VOV2] - Đừng để xảy ra vụ việc khi nó quá phức tạp rồi, gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta mới giải quyết, mới can thiệp.