Từ khóa tìm kiếm: hiệp hội nghề nghiệp

VINASME hàng năm đào tạo gần 5.000 học viên cho các doanh nghiệp

[VOV2] - Nhu cầu hỗ trợ về pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VINASME đã có nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

[VOV2] - Nhu cầu hỗ trợ về pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VINASME đã có nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.