Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang - một trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tiên được thành lập ở địa phương vào năm 2018. Hơn 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm không chỉ tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong tỉnh Tuyên Quang mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp về pháp luật, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng...

"Các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng, doanh nghiệp cả nước nói chung đều chịu sự tác động, điều chỉnh của các văn bản pháp luật… nhiều khi doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy vai trò của Hiệp hội, vai trò của Trung tâm là hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thủ tục, tranh chấp giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước", ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Thông thường đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam khi xảy ra vụ việc mới thuê dịch vụ pháp lý, do vậy thiệt hại trong kinh doanh là vô cùng lớn. Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới phá sản. Điều quan trọng theo ông Nguyễn Hữu Thập, Trung tâm tâm tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp phòng ngừa các rủi ro từ xa chứ không phải chi khi xảy ra vụ việc mới tìm hướng giải quyết.

"Giải quyết khâu phòng mới quan trọng chứ không phải chỉ chống. Nếu chỉ hỗ trợ khi đã xảy ra thì chỉ giải quyết vụ việc chứ không mang tính tổng thể, toàn thể các hoạt động của doanh nghiệp", ông Thập nhấn mạnh.

Theo ông Triệu Quang Nghị, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, mỗi năm Trung tâm thực hiện tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp trong đó phần lớn là tư vẫn hỗ trợ miễn phí.

"Chúng tôi không ngồi chờ đợi doanh nghiệp đến với mình mà mình đến với doanh nghiệp. Khi có yêu cầu chúng tôi tiếp cận ngay và khi họ có xảy ra tranh chấp chúng tôi hướng dẫn giải quyết tranh chấp", ông Triệu Quang Nghị cho biết.

Hiện tỉnh Tuyên Quang có 2334 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là hơn 25 nghìn tỉ đồng. Việc thành lập trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang giúp các doanh nghiệp của địa phương nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật từ đó bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

"Sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp, các trung tâm cũng tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, lãnh đạo công ty từ đó nâng cao hiểu biết cho cán bộ công nhiên viên về mặt pháp luật, tiếp thu được nhiều vấn đề hơn, những điều trước đây mình không biết, mình chưa nắm rõ", bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang chia sẻ.

Đối với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh lại đặc biệt tập trung cung cấp dịch vụ về thành lập, tái cấu trúc Doanh nghiệp; Liên kết, phối hợp với các cơ sở có chức năng để tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Ông Dương Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng của cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp đặt hàng hỗ trợ pháp lý xúc tiến đầu tư, các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào giảng dạy, đào tạo, một năm trung tâm chúng tôi giảng vài chục lớp cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số và thương mại điện tử".

Cũng theo ông Dương Thanh Sơn, hoạt động của các Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp nằm trong mô hình Hiệp hội Doanh nghiệp của địa phương tạo ra một sự kết nối quan trọng giữa các doanh nghiệp địa phương; đồng hành và hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

"Bởi vì khi nằm trong hiệp hội, họ là những người gần gũi và nắm bắt được nhịp sống, nhịp kinh doanh, cái cảm xúc tâm lý của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu trung tâm đó dựng lên mà bản thân trung tâm không phải là đơn vị có thể dẫn dắt để cộng đồng doanh nghiệp tin rằng trung tâm của anh có thể hỗ trợ cho chúng tôi thì trung tâm đó trở nên hình thức", ông Sơn nói.

Tính đến năm 2021, cả nước có 93.425 Hội, hiệp hội, ngành hàng, trong đó có 571 hội hoạt động trên phạm vi cả nước và 92.854 Hội hoạt động ở địa phương. Nhiều Hội nghề nghiệp đã thành lập Trung tâm tư vấn để hỗ trợ và đồng hành cùng Doanh nghiệp. Những hoạt động thực tế của các Trung tâm đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.