Từ khóa tìm kiếm: ngành hàng

Vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Hàng không, đâu chỉ có phi công và tiếp viên

[VOV2] - Du lịch, trong đó có mảng dịch vụ hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Hiện nay trước sự bùng phát nhu cầu di chuyển sau dịch, vấn đề thiếu nhân lực của ngành hàng không càng trở nên trầm trọng.

[VOV2] - Du lịch, trong đó có mảng dịch vụ hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Hiện nay trước sự bùng phát nhu cầu di chuyển sau dịch, vấn đề thiếu nhân lực của ngành hàng không càng trở nên trầm trọng.