Từ khóa tìm kiếm: hoạt động nghiên cứu khoa học

Năm 2023 Quỹ VINIF tài trợ 160 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học

[VOV2] - Sau 5 năm liên tiếp triển khai và mở rộng nhiều chương trình tài trợ cho khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, Quỹ VINIF đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

[VOV2] - Sau 5 năm liên tiếp triển khai và mở rộng nhiều chương trình tài trợ cho khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, Quỹ VINIF đã đạt được nhiều thành quả đáng tự hào.

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên

[VOV2] - Vòng sơ khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 đã chính thức được khai mạc sáng 24/11 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

[VOV2] - Vòng sơ khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 đã chính thức được khai mạc sáng 24/11 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.