Từ khóa tìm kiếm: Học sinh Việt Nam

Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2023 đều đoạt huy chương, gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2023 đều đoạt huy chương, gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic WICO

[VOV2] - Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO là kỳ thi dành cho các nhóm học sinh phổ thông với những phát minh dự án nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn. Năm nay đoàn học sinh Việt Nam tham gia WICO và giành 2 Huy chương Vàng.

[VOV2] - Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO là kỳ thi dành cho các nhóm học sinh phổ thông với những phát minh dự án nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn. Năm nay đoàn học sinh Việt Nam tham gia WICO và giành 2 Huy chương Vàng.

Học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

[VOV2] - Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023. Kết quả, đoàn Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

[VOV2] - Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) năm 2023. Kết quả, đoàn Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Học sinh Việt Nam đoạt 5 huy chương Olympic Vật lí quốc tế

[VOV2] - Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023.

[VOV2] - Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

[VOV2] - 6/6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia, vùng lãnh thổ.

[VOV2] - 6/6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương Olympic Sinh học quốc tế

[VOV2] - Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi thì cả 3 em đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

[VOV2] - Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi thì cả 3 em đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

[VOV2] - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam giành được 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

[VOV2] - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam giành được 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic tin học Châu Á -Thái Bình Dương

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 6 huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

8 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2023, cả 8 học sinh của Đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải.

[VOV2] - Tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2023, cả 8 học sinh của Đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải.

Đoàn học sinh Việt Nam giành giải Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

[VOV2] - Trong các dự án của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 - REGENERON ISEF 2023, có một dự án đoạt giải Ba chính thức của Hội thi và một dự án đoạt giải Đặc biệt.

[VOV2] - Trong các dự án của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 - REGENERON ISEF 2023, có một dự án đoạt giải Ba chính thức của Hội thi và một dự án đoạt giải Đặc biệt.