Từ khóa tìm kiếm: hội CCBVN

Một năm hoạt động sôi nổi của Hội Cựu chiến binh các cấp

[VOV2] - Tuy còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023 các cấp Hội CCB trên cả nước đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

[VOV2] - Tuy còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023 các cấp Hội CCB trên cả nước đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Malaixia ký kết hợp tác làm việc

[VOV2] - Bên lề Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Malaixia ký kết hợp tác làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

[VOV2] - Bên lề Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Malaixia ký kết hợp tác làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII

[VOV2] - Sau 3 ngày làm việc, hôm nay (31/12), Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII ra mắt gồm 94 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng giữ chức Chủ tịch Hội CCBVN.

[VOV2] - Sau 3 ngày làm việc, hôm nay (31/12), Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII ra mắt gồm 94 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng giữ chức Chủ tịch Hội CCBVN.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực phòng chống Covid-19

[VOV2] - Hội CCBVN tham gia hỗ trợ an sinh xã hội đối với hội viên và người dân gặp khó khăn; phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Riêng Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã ủng hộ hơn 600 tỷ đồng vào Quỹ vaccine của Chính Phủ.

[VOV2] - Hội CCBVN tham gia hỗ trợ an sinh xã hội đối với hội viên và người dân gặp khó khăn; phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Riêng Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã ủng hộ hơn 600 tỷ đồng vào Quỹ vaccine của Chính Phủ.