Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) lần thứ 3 khóa VII, thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCBVN cho biết, năm 2023 là năm mà các cấp Hội CCB trên cả nước đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó phải kể đến công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; Thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các ch­ương trình kinh tế - xã hội ở địa ph­ương; Tổ chức, động viên hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa ph­ương; Tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; Phối hợp hoạt động với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác tập hợp Cựu quân nhân; Hoạt động đối ngoại nhân dân; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Năm 2023, số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, hiện còn 56.640 hộ, chiếm tỷ lệ 1,97% (giảm 0,28% so với năm 2022). Hộ cận nghèo còn 62.777 hộ, chiếm tỷ lệ 2,18% (giảm 12.852 hộ so với năm trước). Số nhà dột nát hiện còn 7.466 nhà, đã xóa được 4.129 nhà (chiếm gần 58,78%).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc” của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, Trung ương Hội đã vận động, quyên góp được trên 9,2 tỷ đồng; ủng hộ 30 nhà Đại đoàn kết (trị giá 1,5 tỷ đồng) cho hộ nghèo và Hội viên Hội CCB có khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh trên địa bàn Tây Bắc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội chưa cao; năng lực, trách nhiệm của một số ít cán bộ còn hạn chế; chỉ tiêu giảm nghèo từ 1-1,5% và xóa nhà dột nát, nhà tạm 40% ở một số cơ sở chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Cũng tại Hội nghị, TW Hội CCB Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng", lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam; Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và các ngày lễ lớn.

Tại Hội nghị đã ký kết, giao ước thi đua và trao tặng Bằng khen Hội Cựu chiến cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích xuất sắc năm 2023./.