Từ khóa tìm kiếm: kém văn minh

Lỗ hổng văn hóa ứng xử nơi công cộng: Lấp sao cho đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

Văn hóa ứng xử của người Việt ở nước ngoài

[VOV2] - Những hành động vô ý thức của một bộ phận người Việt mỗi khi ra nước ngoài không những khiến hình ảnh người Việt trở nên xấu xí, phản cảm mà còn gây không ít phiền toái, thậm chí một số ít trở thành tội phạm.

[VOV2] - Những hành động vô ý thức của một bộ phận người Việt mỗi khi ra nước ngoài không những khiến hình ảnh người Việt trở nên xấu xí, phản cảm mà còn gây không ít phiền toái, thậm chí một số ít trở thành tội phạm.