Từ khóa tìm kiếm: kết hôn

Khi chồng vô trách nhiệm

[VOV2] - Hạnh phúc là khi hai người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Thế nhưng khi vừa bước qua cánh cửa hôn nhân, cô gái đã xót xa nhận ra, người mình chọn làm chồng thiếu trách nhiệm.

[VOV2] - Hạnh phúc là khi hai người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Thế nhưng khi vừa bước qua cánh cửa hôn nhân, cô gái đã xót xa nhận ra, người mình chọn làm chồng thiếu trách nhiệm.