Từ khóa tìm kiếm: không khí

Hà Nội ô nhiễm không khí theo mùa?

[VOV2] - Thủ đô Hà Nội đang là một trong những địa điểm đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.

[VOV2] - Thủ đô Hà Nội đang là một trong những địa điểm đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí.