Từ khóa tìm kiếm: khu đô thị Việt Hưng

Tuổi già, còn sức còn cống hiến

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

Người phụ nữ có tấm lòng thảo thơm

[VOV2] - “Sống trên thế gian này chỉ có một lần duy nhất. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp để thể hiện lòng nhân ái, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ”. Đó là tâm nguyện gần 30 năm qua của bà Hoàng Thị Nguyệt ở quận Long Biên, Hà Nội.

[VOV2] - “Sống trên thế gian này chỉ có một lần duy nhất. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp để thể hiện lòng nhân ái, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ”. Đó là tâm nguyện gần 30 năm qua của bà Hoàng Thị Nguyệt ở quận Long Biên, Hà Nội.